Welkom

Welkom op de website van Zijn Praktijk voor Speltherapie

Hier vindt u informatie over wat speltherapie inhoudt, voor wie het bedoeld is en wat de werkwijze is.

Spelend ontdekken kinderen de wereld en wie zij zijn.

Zijn is de naam van mijn praktijk en verwijst naar het wezenlijke zijn: jij mag er zijn!

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel of dreigen zij vast te lopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan tijdelijk zijn, immers opgroeien gaat met vallen en opstaan. Maar wanneer het voor een langere periode aanhoudt, niet vanzelf overgaat en u als ouder zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, dan zou speltherapie helpend kunnen zijn.

Kinderen kunnen hun emoties nog niet verwerken zoals volwassenen dat doen. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het nog moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Zij hebben er vaak ook nog niet de woorden voor. Spelen is de taal van kinderen. Zonder erover te praten, kan een kind in spel laten zien wat hem of haar bezighoudt.

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen

Waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Het spelen wordt in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. In speltherapie kan een kind binnen de veilige omgeving van de spelkamer met allerlei vormen van gedrag experimenteren. Er is ruimte om emoties te uiten en af te reageren: gevoelens van angst, verdriet of woede. Het kind kan met steun van de speltherapeut nieuwe ervaringen opdoen, problemen oplossen, ingrijpende gebeurtenissen verwerken en zelfvertrouwen opbouwen.

De spelkamer is speciaal ingericht om het kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven om te spelen en zo te vertellen wat hem bezighoudt. Kinderen kiezen grotendeels zelf waarmee ze willen spelen en of ze samen willen spelen of alleen. In de spelkamer is allerlei speelgoed en expressiemateriaal aanwezig, zoals: een zandtafel; Playmobil; verkleedspullen; poppen; een winkeltje; dieren; voertuigen; teken- en knutselmateriaal; gezelschapsspellen etc.

“Wat is speltherapie” verder lezen

Voor wie

Speltherapie is geschikt voor

Kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Speltherapie kan worden ingezet bij

  • Emotionele problemen, zoals: vaak boos zijn; snel ruzie maken; druk of teruggetrokken gedrag; snel of veel huilen; onzekerheid; een negatief zelfbeeld; faalangst.
  • Sociale problemen, zoals: moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes en/of volwassenen; geen vriendschappen hebben, maar dit wel graag willen; pesten of gepest worden.
  • Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen zoals: het verlies van een dierbare; echtscheiding van ouders; een ongeluk; een ziekenhuisopname; mishandeling; misbruik of een ander trauma.

  • Lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld: slecht slapen; onverklaarbare hoofd- of buikpijn; een terugval in zindelijkheid; concentratieproblemen.
  • Ook kunnen kinderen moeite hebben met het accepteren van de eigen situatie, zoals: een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte van zichzelf of een gezinslid; een verandering in de gezinssituatie; adoptie; een uithuisplaatsing.

Hoe werkt het

Werkwijze speltherapie

Aanmelding en kennismaking
Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie. Ook scholen, instellingen of huisartsen kunnen speltherapie adviseren.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek. U ontmoet dan de speltherapeut en neemt een kijkje in de spelkamer.

We bespreken of speltherapie iets voor uw kind zou kunnen betekenen. Zo niet, dan bespreken we alternatieven. “Hoe werkt het” verder lezen

Over ons

Even voorstellen

Simone Kos

Ik ben Simone Kos (geboren in 1976) en gediplomeerd speltherapeut. Met mijn gezin woon ik in Heerhugowaard.
Sinds 2002 werk ik met kinderen die specifieke aandacht, zorg en begeleiding nodig hebben binnen het onderwijs (rugzakbegeleider); jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg (groepsbegeleider en gezinsbegeleider). In mijn werk was ik altijd op zoek naar meer verdieping en handvatten om kinderen verder te helpen en beter te kunnen begrijpen. Na mijn hbo opleiding Pedagogiek volgde ik de erkende post-hbo-opleiding Speltherapie in Amsterdam. Sindsdien werk ik van maandag t/m vrijdag in mijn eigen praktijk.
Als speltherapeut wil ik kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Waarin zij gehoord en gezien worden en mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Ik blijf mij verwonderen over de kracht van spel en hoe spelen kinderen helpt om hun innerlijke wereld te delen; hun kracht te (her)ontdekken en sterker te staan. Om daar getuige van te mogen zijn vind ik het mooiste wat er is.

Femke Roemer

Ik ben Femke Roemer (geboren in 1983), woonachtig in Heiloo met mijn man en twee dochters. Toen ik nog op het middelbaar onderwijs zat wist ik zeker dat ik in de hulpverlening wilde gaan werken. Na mijn hbo opleiding Pedagogiek begon ik in 2006 met werken in de gehandicaptenzorg (begeleider begeleid wonen en persoonlijk begeleider in een antroposofische instelling) en jeugdhulpverlening (begeleider van kinderen en jongeren met autisme via PGB). Dit heb ik met veel plezier gedaan, maar toen mijn oudste dochter 4 jaar geleden geboren werd vond ik dat het tijd was om mijn droom waar te maken. Speltherapeut worden. Voor mij is spel een heel mooi en effectief middel waarbij kinderen hun ervaringen kunnen verwerken, zich in kunnen uiten en ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen met een hulpvraag gehoord en gezien worden. Als speltherapeut kan ik daar mijn bijdrage aan leveren.  Op maandag en donderdag ben ik in Zijn praktijk voor speltherapie te vinden. Het werk vind ik ontzettend inspirerend, boeiend en helend. Ik vind het heel mooi om in de belevingswereld van het kind te kunnen en mogen komen. Als speltherapeut accepteer ik het kind zoals het is, kan ik het kind laten voelen dat het er mag zijn en vertrouw ik op de kracht van het kind zelf.

      Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Melle-Duijvis-731x1024.jpgMELLE DUIJVIS

Ik ben Melle Duijvis (geboren in 1997) en volg momenteel de Masteropleiding speltherapie in Ede. Voor deze opleiding loop ik op dinsdag stage bij Zijn praktijk voor speltherapie. Nadat ik mijn diploma voor de hbo-opleiding pedagogiek had behaald, heb ik de pre-master orthopedagogiek gevolgd. Ik merkte toen dat ik intensiever betrokken wilde zijn bij de behandeling van kinderen en ben daarom geswitcht naar de opleiding tot speltherapeut. Dat was precies wat ik zocht! Spelen is de natuurlijke ‘taal’ van kinderen en daarom vind ik het zo fijn om via spel te werken. Ik blijf mij verbazen hoe goed spel kan helpen in het uiten van gevoelens, gedachten en ervaringen. Naast de stage ben ik werkzaam als juf op een speciale basisschool in de Zaanstreek en geef ik SOVA+ training (sociale vaardigheidstraining) voor de GGD. Ik hou van afwisseling in mijn werk en die afwisseling vind ik ook interessant aan speltherapie. Elke kind is immers uniek en brengt zijn eigen levensverhaal, kwetsbaarheid en kracht met zich mee. Hierbij vind ik het belangrijk dat elk kind zich gezien voelt.