Wat kost het

Tarieven

Kennismakingsgesprek  –
Intakegesprek 1 tot 1,5 uur € 70,-
Observatiesessie 50 minuten € 70,-
Therapiesessie –oudergesprek 50 minuten € 70,-

Vergoedingen

  • Zijn Praktijk voor Speltherapie is een gecontracteerde zorgaanbieder in de regio Alkmaar – gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.
    Heeft u voor uw kind een verwijzing van de (huis)arts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin, plus een indicatie van de gemeente, dan vergoedt de gemeente de kosten voor speltherapie.
  • Mocht dit niet het geval zijn, veel verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u vinden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

Informeer altijd vooraf aan de behandeling of uw zorgverzekeraar speltherapie vergoedt. Vermeld daarbij de registraties van de speltherapeut en de praktijk, zie contactgegevens.

Voorwaarden

Bij Zijn Praktijk voor Speltherapie zijn de volgende algemene voorwaarden  van toepassing.

De door de FVB/NVVS geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de FVB/NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren. Hier kunt u zowel de beroepscode als ook de klachtenprocedure inzien.

In het privacydocument leest u hoe er wordt omgegaan met uw gegevens in het kader van de privacywetgeving.

Doordat wij door verschillende gemeente gecontracteerd zijn hebben wij de verplichting om bij de verwijsindex aangesloten te zijn.  Meer informatie over VIN kunt u vinden op http://www.vroegsamenwerken.nl