Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen

Waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Het spelen wordt in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. In speltherapie kan een kind binnen de veilige omgeving van de spelkamer met allerlei vormen van gedrag experimenteren. Er is ruimte om emoties te uiten en af te reageren: gevoelens van angst, verdriet of woede. Het kind kan met steun van de speltherapeut nieuwe ervaringen opdoen, problemen oplossen, ingrijpende gebeurtenissen verwerken en zelfvertrouwen opbouwen.

De spelkamer is speciaal ingericht om het kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven om te spelen en zo te vertellen wat hem bezighoudt. Kinderen kiezen grotendeels zelf waarmee ze willen spelen en of ze samen willen spelen of alleen. In de spelkamer is allerlei speelgoed en expressiemateriaal aanwezig, zoals: een zandtafel; Playmobil; verkleedspullen; poppen; een winkeltje; dieren; voertuigen; teken- en knutselmateriaal; gezelschapsspellen etc.

De speltherapeut volgt het kind in zijn spel en verstaat de taal van spelen. Speeltaal en woordtaal worden met elkaar verbonden en er wordt betekenis verleend aan de spelbeelden die het kind laat zien. Hierdoor ontstaat er ruimte en kan het kind weer verder met groeien.

Spelen helpt bij

– het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden
– eigen ik te ontdekken
– begrijpen van relaties
– zien, voelen en uiten van emoties
– oefenen met ander (nieuw) gedrag
– ontdekken van nieuwe situaties
– ontspannen en plezier maken
– uiten van problemen
– weer grip krijgen op de situatie

In dit filmpje meer uitleg over speltherapie.