Voor wie

Speltherapie is geschikt voor

Kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Speltherapie kan worden ingezet bij

  • Emotionele problemen, zoals: vaak boos zijn; snel ruzie maken; druk of teruggetrokken gedrag; snel of veel huilen; onzekerheid; een negatief zelfbeeld; faalangst.
  • Sociale problemen, zoals: moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes en/of volwassenen; geen vriendschappen hebben, maar dit wel graag willen; pesten of gepest worden.
  • Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen zoals: het verlies van een dierbare; echtscheiding van ouders; een ongeluk; een ziekenhuisopname; mishandeling; misbruik of een ander trauma.

  • Lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld: slecht slapen; onverklaarbare hoofd- of buikpijn; een terugval in zindelijkheid; concentratieproblemen.
  • Ook kunnen kinderen moeite hebben met het accepteren van de eigen situatie, zoals: een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte van zichzelf of een gezinslid; een verandering in de gezinssituatie; adoptie; een uithuisplaatsing.