Hoe werkt het

Werkwijze speltherapie

Aanmelding en kennismaking
Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie. Ook scholen, instellingen of huisartsen kunnen speltherapie adviseren.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek. U ontmoet dan de speltherapeut en neemt een kijkje in de spelkamer.

We bespreken of speltherapie iets voor uw kind zou kunnen betekenen. Zo niet, dan bespreken we alternatieven.

Intake gesprek

Bent u enthousiast, dan plannen we een intake gesprek, dit is een oriënterend gesprek waarbij de ouders vertellen waar ze zich zorgen over maken en wat de hulpvraag is. Ook wordt de ontwikkeling en de levensloop van uw kind uitgebreid besproken.

Observaties
Na de intake wordt speltherapie aan uw kind geïntroduceerd en worden er drie spelobservaties ingepland. Op deze wijze kan de speltherapeut een goed beeld van uw kind vormen en inzicht krijgen op de problematiek. Van de observaties wordt een verslag geschreven en vindt er een adviesgesprek met de ouders plaats. Besproken wordt waar de behandeling zich op richt en aan welke doelen zullen worden gewerkt.

Verloop van de sessies
De individuele speltherapie vindt wekelijk plaats in de spelkamer, bij voorkeur op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt 50 minuten.

Ouder contact/samenwerking betrokkenen
Een goede afstemming tussen ouders, speltherapeut en eventueel andere betrokken professionals (leerkracht, begeleider etc.) is van belang voor het verloop van de therapie. Daarom vinden er regelmatig gesprekken plaats waarin de voortgang en evaluaties worden besproken. De speltherapeut vertaalt thematiek die het kind in de spelkamer heeft laten zien en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun kind. Ook kan zij aangeven welke behoeften er zijn vanuit het kind. Als ouder kent u uw kind het beste, door samen te werken kunnen veranderingen in de spelkamer voortgezet worden in het dagelijks leven.

Duur van de therapie
De duur van de therapie hangt af van de specifieke hulpvraag. Soms zijn kinderen met een aantal sessies al goed op weg geholpen voor anderen is meer tijd nodig. Tijdens de tussentijdse gesprekken zullen we onderling afstemmen over de voortgang.